Privacyverklaring

“Umaii” is een handelsmerk verdeeld door Sigma bv. 

Sigma bv, met vennootschapszetel gevestigd te Kerkplein 25/0101, 2070 Burcht, België, met ondernemingsnummer BE 0456.580.384, (hierna “Umaii” “wij” of “ons”) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens via de Website: https://www.umaii.be.

Onze privacyverklaring beschrijft de manier waarop de persoonsgegevens die wij over u verzamelen door onze diensten zullen worden verwerkt.

Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (“AVG”), betekent de term “persoonsgegevens” alle informatie over een geïdentificeerde of rechtstreeks of onrechtstreeks identificeerbare persoon (zoals een naam en voornaam, een geboortedatum, enz.) (de “Persoonsgegevens”), en is Baobab de verwerkingsverantwoordelijke.

 1. GEGEVENS DIE WIJ BIJ U VERZAMELEN

1.1. Gegevens die u aan ons doorgeeft.

Het is mogelijk dat u ons gegevens over uzelf doorgeeft wanneer u formulieren invult op onze website https://www.umaii.be of wanneer u met ons communiceert via telefoon, e-mail of op andere wijze. Dit betreft ook de gegevens die u aan ons doorgeeft wanneer u een account aanmaakt om onze Website te kunnen gebruiken, om u in te schrijven op onze nieuwsbrief of om via de Website bestellingen te plaatsen. Deze gegevens kunnen onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inlichtingen in verband met krediet- of bankkaarten (indien u via de Website wenst te bestellen) betreffen. Wanneer u een account aanmaakt om onze Website te gebruiken, kunt u uw Persoonsgegevens raadplegen onder de rubriek “Mijn account”. U kunt uw gegevens rechtstreeks aanpassen in deze rubriek.

1.2. Gegevens die wij over u verzamelen.

Tijdens elk bezoek aan onze Website kunnen de volgende gegevens automatisch door ons worden verzameld:

technische gegevens, waaronder het IP (Internet Protocol) adres waarmee uw computer verbonden is met het internet, uw verbindingsgegevens, de browser en browserversie, uw tijdzone, de extensietypes en -versies van uw browser, het bestuurssysteem en het platform; gegevens betreffende uw bezoek, waaronder alle URLs (Uniform Resource Locators) die u vóór, tijdens en na uw bezoek aan onze Website (inclusief datum en tijd) hebt bezocht; producten die u hebt bekeken of opgezocht; de reactietijd van pagina’s, downloadfouten, de tijd die u spendeert op bepaalde pagina’s, de interactie met deze pagina’s (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen) alsook de manier waarop u de pagina verlaat, en alle telefoonnummers waarmee u onze klantendienst contacteert.

 1. COOKIES

Onze Website maakt gebruik van cookies om u te kunnen onderscheiden van andere gebruikers van onze diensten. Dit stelt ons in staat om u een aangenamere surfervaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt. Om meer te weten te komen over de cookies die wij gebruiken en het doel ervan, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen.

 1. RECHTSGROND VAN DE VERWERKING

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, en in het bijzonder om uw account op onze Website aan te maken en te onderhouden en uw bestelling te leveren.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang (direct marketing) of indien u hiervoor toestemming hebt gegeven om u nieuwsbrieven toe te sturen. In elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt, wordt u de mogelijkheid geboden u uit te schrijven. Indien u de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u tevens uw uitschrijving van de nieuwsbrieven en uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar sales@umaii.be

4. WAARVOOR UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het beheer van onze Website: de gegevens die u aan ons doorgeeft stellen ons in staat om uw bestelling op te volgen, ervoor te zorgen dat uw bestelling tijdig geleverd wordt en om uw account up-to-date te houden.

Klantendienst: wij vragen uw contactgegevens, in het bijzonder uw e-mailadres en uw telefoonnummer, om te kunnen antwoorden op vragen die u mogelijk heeft over het gebruik van onze Website en om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling.

Direct marketing: wij willen u op de hoogte houden van onze laatste collecties en u uitnodigen voor onze evenementen.

De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is: wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor het afsluiten van contracten en de uitvoering van contracten die u met ons hebt afgesloten, en om u de diensten en producten te kunnen leveren en aan uw vereisten en wensen te kunnen aanpassen.

 1. DE CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij werken nauw samen met derde partijen, waaronder, bijvoorbeeld, cloud providers, IT providers, payment service providers, etc.

De Persoonsgegevens die wij kunnen doorgeven aan deze categorieën van ontvangers omvatten de inlichtingen met betrekking tot krediet- of bankkaarten, uw contactgegevens, andere namen en andere contactgegevens die u ons bezorgt wanneer u een bestelling plaatst en wenst dat deze wordt geleverd op een ander adres, alsook uw aankoopgeschiedenis.

 1. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen elke vorm van vernietiging, verlies, wijziging, aantasting, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Meer informatie over ons veiligheidsbeleid kan verkregen worden via sales@umaii.be.

 1. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan en opgeslagen in landen die niet tot uw rechtsgebied behoren. Aangezien het juridische beschermingsniveau van Persoonsgegevens verschilt van land tot land, is het mogelijk dat u in bepaalde landen minder bescherming geniet dan in het land van uw verblijfplaats. In dat geval nemen wij steeds redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens beveiligd zijn en worden behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en volgens deze verklaring.

 1. DE RECHTEN VAN BETROKKEN PERSONEN

De AVG geeft u recht op toegang tot de Persoonsgegevens die wij over u bezitten, alsook recht op rechtzetting indien deze onjuist blijken. U hebt het recht, mits een gerechtvaardigde grond, om ons te verbieden uw Persoonsgegevens te verwerken. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, gelieve u te begeven naar de rubriek “Mijn account” of ons te contacteren per e-mail via sales@umaii.be of op het volgende adres: Sigma bv, Kerkplein25/0101, 2070 Burcht, België.

Recht op wissen van gegevens: elke vraag tot schrapping van uw Persoonsgegevens, inclusief gegevens die online werden gepubliceerd, moet worden gericht aan sales@umaii.be.

Recht op overdraagbaarheid: indien u toegang wenst tot de Persoonsgegevens die aan u ons hebt gecommuniceerd, of indien u wenst dat deze Gegevens aan een derde worden overgedragen, gelieve uw verzoek te richten aan sales@umaii.be.

U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen impact op de rechtmatigheid van de verwerking die was gebaseerd op de toestemming gegeven vóór de intrekking.

U hebt het recht om klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (www.dataprotectionauthority.be).

 1. BEWARINGSTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

Beleid voor gegevensbewaring: wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of overeenkomstig de wettelijk vereiste termijn, i.e. voor een periode van ongeveer 7 jaar. URL’s worden 30 dagen bewaard en vervolgens automatisch verwijderd.

 1. WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd voor het laatst geactualiseerd op 05/09/20182018. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien en de nodige aanpassingen te maken. Wij nodigen u dan ook uit om deze verklaring op geregelde tijdstippen te raadplegen. Elke substantiële aanpassing zal u ter kennis worden gebracht.

 1. CONTACT

Alle vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring moeten worden gericht aan sales@umaii.be.

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid is van toepassing op de website www.umaii.be, beheerd door Sigma bv, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met vennootschapszetel gevestigd te Kerkplein 25/0101, 2070 Burcht, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0456.580.384.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website op uw computer kan worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om u toe te laten gebruik te maken van een website, om uw handelingen op de website bij te houden, om uw logingegevens te bewaren, etc.

Er bestaan verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naargelang hun oorsprong, functie en levensduur.

 • First party cookies zijn cookies die worden geplaatst door de website die u op dat moment bezoekt, terwijl third party cookies worden geplaatst door een andere website dan diegene die u op dat moment bezoekt.
 • Noodzakelijke cookies stellen u in staat om te navigeren op een website en de functies ervan te gebruiken.
 • Performance cookies verzamelen gegevens over de bezoeken aan een website, zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een website en foutmeldingen.
 • Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes op te slaan (bv. taal, regio, login).
 • Targeting/advertising cookies zorgen ervoor dat een website u gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen.
 • Sessie cookies zijn tijdelijke cookies die worden verwijderd bij het afsluiten van uw browser, terwijl persistente of permanente cookies op uw apparaat opgeslagen blijven tot u ze handmatig verwijdert of totdat ze door uw browser verwijderd worden na de afloop van de duur bepaald in het cookiebestand.

Meer informatie over alle aspecten van cookies kunt u vinden op https://www.allaboutcookies.org/.

WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?

Wij kunnen cookies gebruiken om:

 • het gebruik en de functionaliteit van onze website te verbeteren;
 • de inhoud van onze website te verbeteren en de website te actualiseren;
 • het aantal bezoeken aan de website bijhouden, om te weten hoe vaak een bepaalde pagina wordt geraadpleegd;
 • het gedrag van bezoekers te analyseren en anonieme en samengevoegde statistieken op te stellen;

WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

GOOGLE ANALYTICS

Deze cookies worden gebruikt om bezoekers van de website te herkennen en te tellen om vast te stellen hoe ze navigeren op de website tijdens hun gebruik. Daarnaast worden deze cookies ook gebruikt om gegevens op te slaan met betrekking tot de aankopen van de gebruiker.

First party cookies en permanente cookies:

Deze cookies worden gebruikt om de gebruikersnavigatie te verbeteren en om ervoor te zorgen dat bezoekers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

FUNCTIONELE COOKIES

Deze cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren door uw keuzes te onthouden (bv. taal, munt) en om de inhoud van uw winkelmandje te onthouden.

Daarnaast worden ze gebruikt om informatie over de gebruiker te verzamelen, zoals surfgedrag en gebruiksvoorkeuren.

[Daarnaast kunnen wij ook gebruik maken van web beacons (of clear GIFs) in combinatie met cookies. Een web beacon is meestal een transparante grafische afbeelding (gewoonlijk 1 pixel x 1 pixel) die op een website of in een e-mail geplaatst wordt en die ons helpt om het gedrag van bezoekers op onze website te begrijpen. Meer informatie over web beacons kunt u vinden op http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html.]

HOE KUNT U COOKIES BEHEREN?

Indien u geen cookies wenst te aanvaarden, kunt u de instellingen van uw browser aanpassen om cookies automatisch te weigeren of om u te waarschuwen wanneer een website cookies op uw computer wil plaatsen. Eerder opgeslagen cookies kunnen ook via uw browser worden verwijderd. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u via de ‘help’ knop in uw browser.

Merk op dat bepaalde cookies vereist zijn voor bepaalde delen en functies van deze website. Het verwijderen of weigeren van cookies kan een invloed hebben op uw online ervaring op onze website.

Indien u verschillende apparaten gebruikt om onze website te bezoeken, dient u uw cookievoorkeuren aan te passen in de browserinstellingen van elk apparaat.

Meer informatie over het beheren van cookies vindt u terug op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Daarnaast kunt u op de volgende websites kiezen van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/#completed en http://www.youronlinechoices.com/.

VRAGEN EN KLACHTEN

Voor vragen of klachten in verband met dit cookiebeleid kunt u contact opnemen met Umai via sales@umaii.be of via een bericht  aan onze vennootschapszetel te Kerkplein 25/0101, 2070 Burcht.

U hebt eveneens het recht op een klacht neer te leggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.dataprotectionauthority.be)

Burcht, 24 juni 2020

Wie zijn wij

Het adres van onze website is: https://umaii.webstyl.co.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de website, verzamelen we de gegevens die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je afbeeldingen naar de website upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin GPS locatiegegevens (EXIF data). Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van je website downloaden en deze locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze website, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert, wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en bevat alleen maar het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten heb je van je eigen gegevens

Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonsgegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonsgegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Naar waar je gegevens verzonden worden

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.